Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Graficul probelor de aptitudini pentru examenul de admitere
23-05-2016 12:58:10

ANEXA la decizia nr. 38 / 18.05.2016
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
“SF. IOAN GURĂ DE AUR” SLOBOZIA


GRAFICUL PROBELOR DE APTITUDINI
PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE


SESIUNEA MAI 2016 - 28 locuri 2 locuri rromi


ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 23 – 24 mai 2016

25 mai 2016

- ORA 900 – VIZITA MEDICALĂ

- ORA 1100 – VERIFICAREA DICŢIEI ŞI A APTITUDINILOR MUZICALE

26 mai 2016

- ORA 900 – LUCRARE SCRISĂ LA RELIGIE (DURATA 2 ORE)

30 mai 2016

AFIŞAREA REZULTATELOR ŞI DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR

IMPORTANT !

7 – 8 iulie 2016 – DEPUNEREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE ÎN ORIGINAL DE CĂTRE TOTI CANDIDAȚII PENTRU STABILIREA ELEVILOR ADMIŞI LA SEMINAR !!!


DIRECTOR,
Pr. Prof. Pătraşcu Constantin_____________________________________________________
Relații suplimentare la telefon 0243 / 231796 

20-05-2019 04:47