Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Admitere 2019
19-02-2019 09:04:13
LA SEMINARIILE TEOLOGICE ORTODOXE SE ORGANIZEAZĂ PROBE DE APTITUDINI, CARE CONSTAU ÎN PROBE ORALE ŞI PROBE SCRISE.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE:

13-14 mai 2019     orele 8:00 -- 16:00     Înscrierea candidaților
15 mai 2019     ora 9:00     Vizita medicală

     ora 11:00     Proba orală
16 mai 2019     ora 9:00     Proba scrisă
20 mai 2019
     Afișarea rezultatelor

VIZITA MEDICALĂ
– probă obligatorie şi eliminatorie, apreciată cu calificativul admis/respins.

PROBE ORALE:
a) verificarea dicţiei prin:
- rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:
- intonarea uneia din următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Binecuvantat ești Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;
- intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române, Limba noastră - Al. Cristea, Ţara mea -D.G. Chiriac, Imnul eroilor - I. Brătianu, Pui de lei - I. Brătianu);
- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei DO major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;
- verificarea simţului ritmic.
Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.
Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

PROBA SCRISĂ:
Lucrarea scrisă la Religie, cu durata de două ore, va consta în una din temele:
1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
2. Crearea lumii
3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
4. Rugăciunea în viaţa creştinului
5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
6. Legea cea nouă – Fericirile
7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
9. Biserica, lăcaş de închinare
10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov

ACTE NECESARE PENTRU  ÎNSCRIERE 2019 – 2020 (28 LOCURI DISPONIBILE)
1. Anexa la fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
2. Foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă mediile generale si media la purtare în clasele V-VIII;
3. Certificat de botez (ortodox) - copie legalizată;
4. Carte de identitate şi certificat naştere (copie);
5. Fişa medicală (original) cu mențiunea este/nu este în evidența noastră cu epilepsie, hemofilie, boli psihice sau neurologice ;
6. Recomandarea Consiliului parohial;
7. Binecuvântarea Chiriarhului locului (se obține de la Centrul Eparhial)

20-05-2019 04:50