Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
21-02-2019 03:05:12
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "Sf. IOAN GURĂ DE AUR" SLOBOZIAcu sediul în localitatea Slobozia, str. Al. Odobescu, no. 2, organizează examen de promovare a personalului nedidactic, conform art. 41 din H.G. nr. 286/2011 -- Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui p...
19-02-2019 09:04:13
LA SEMINARIILE TEOLOGICE ORTODOXE SE ORGANIZEAZĂ PROBE DE APTITUDINI, CARE CONSTAU ÎN PROBE ORALE ŞI PROBE SCRISE. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE:13-14 mai 2019     orele 8:00 -- 16:00     Înscrierea candidaților15 mai 2019     ora 9:00  ...
21-07-2016 12:29:12
A N U N ŢSEMINARUL TEOLOGIC SLOBOZIAcu sediul în localitatea Slobozia, str. Al. Odobescu, nr. 2organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de:SECRETAR SI - ½ NORMĂBIBLIOTECAR SI – ½ NORMĂMUNCITOR I – 1 NORMĂPentru ocuparea postului, candida...
02-06-2016 11:35:25
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar2016 - 201720 iulie 2016  Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează pr...
23-05-2016 12:58:10
ANEXA la decizia nr. 38 / 18.05.2016SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SF. IOAN GURĂ DE AUR” SLOBOZIAGRAFICUL PROBELOR DE APTITUDINIPENTRU EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA MAI 2016 - 28 locuri 2 locuri rromi ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 23 – 24 mai 201625 mai 2016...
20-05-2019 04:49