Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
13-04-2016 01:59:59
A N U N ŢSEMINARUL TEOLOGIC SLOBOZIAcu sediul în localitatea Slobozia, str. Al. Odobescu, nr. 2organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de:SECRETAR SI - ½ NORMĂBIBLIOTECAR SI – ½ NORMĂMUNCITOR I – 1 NORMĂPentru ocuparea p...
20-05-2019 04:48