Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Locul IV la Olimpiada Seminariilor Teologice, faza naţională
05-05-2017 10:55:57
Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia a avut un elev premiat la faza naţională a olimpiadei pentru Seminariile Teologice desfăşurată la Cluj Napoca, în perioada 18-22-mai 2017.

Elevul Culea Olimpian Ştefan, din clasa a XI-a, a obţinut un merituos loc IV la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Îi felicităm pe elev şi pe profesorul îndrumător şi le dorim succes mai departe.
21-08-2018 03:13