Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Prezenţă slobozeană la Simpozion Internaţional
23-01-2018 10:36:24
Seminarul Teologic Slobozia a fost reprezentat la Galaţi, în ziua de 27 noiembrie 2017, la Simpozionul Internaţional “Teologia în contemporaneitate” de elevul Ştefan Georgian Lucian, care a susţinut referatul ştiinţific “Slujitori ai lui Hristos în vremuri potrivnice Bisericii”. Cercetarea a fost coordonată de PC Pr. Marin Sebastian. Auditoriul a remarcat acurateţea ştiinţifică şi rigurozitatea cercetării, oferind premii atât elevului, cât şi profesorului îndrumător.
21-08-2018 03:13