Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Premiu pentru exelenţa în educaţie
23-01-2018 10:38:50
În ziua de 7 decembrie 2017, la sala de festivităţi a Consiliului Judeţean Ialomiţa a avut loc faza finală a acţiunii „Premii de excelenţă pentru olimpicii ialomiţeni din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2016-2017”, în cadrul căreia au fost premiate unităţile de învăţământ cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare.
În cadrul galei, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia, reprezentat de PC Pr. Sebastian Marin, a primit din partea domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Dl. Victor Moraru, Diploma de excelenţă, pentru activitatea desfăşurată şi rezultatele la învăţătură obţinute în anul şcolar 2016-2017. Având rolul de recunoaştere a muncii depuse de corpul profesoral, diploma primită este, în acelaşi timp, sursă motivaţională pentru creşterea performanţelor şcolii noastre teologice.

24-04-2018 01:16