Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Conferinţe duhovniceşti la Catedrala Episcopală
27-03-2018 12:17:48
Odată cu vremea Postului Mare, a debutat la Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” Slobozia seria conferinţelor duhovniceşti dedicate elevilor Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia, dar şi credincioşilor dornici de a se adânci în tainele Cuvântului lui Dumnezeu.
Primul conferenţiar a fost Precuviosul Părinte Serafim, stareţul Mănăstirii Balaciu, care a vorbit celor prezenţi despre post şi rugăciune, ca arme ale creştinului în lupta cu patimile şi ispitele de tot felul.
Discuţiile pe teme duhovniceşti au continuat cu prelegerea PC Pr Victor Manolache, preot slujitor la biserica Feteşti Gară, care a adus înaintea ochilor minţii ascultătorilor sfaturile Sfinţilor Părinţi cu privire la familia creştină, alegerea partenerului de viaţă, relaţia dintre soţi şi despre educaţia creştină care trebuie să primeze în creşterea copiilor.
Discuţiile au avut un caracter interactiv, fapt reieşit din interesul arătat de elevi in adresarea de întrebări.

24-04-2019 02:01