Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Domnul Stelian Gomboş a conferenţiat la Slobozia
12-04-2018 02:48:07
Elevii seminarişti şi credincioşii dornici de cuvânt de folos s-au bucurat în perioada de pregătire pentru marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos de prezenţa în mijlocul lor a domnului doctor în teologie, Stelian Gomboş.
Tema abordată a fost inspirată din cuvintele duhovniceşti ale Părintelui Arsenie Papacioc şi s-a numit „Dacă tinereţea ar şti şi bătrâneţea ar putea”.
În urma audiţiei, elevii seminarişti au formulat întrebări, care au avut rolul de a adânci înţelesurile duhovniceşti prezentate de conferenţiar.

24-04-2019 02:02