Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Invitaţie la proiect
02-07-2018 02:37:02
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia desfăşoară în parteneriat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, în perioada iunie – noiembrie 2018, Proiectul educaţional „Credinţă şi unitate”, în valoare totală de 21131 lei.
Scopul proiectului este „Cultivarea sentimentului identității naționale și a respectului față de istoria și credința poporului român în rândul elevilor prin organizarea, în comun, a unor acţiuni culturale şi educaţionale dedicate Marii Uniri de la 1 decembrie 1918”.
Având în vedere că acţiunile programate au ca beneficiari preoţii, profesorii de religie şi elevii, vă invităm să fiţi partenerii noştri în organizarea celor trei acţiuni din proiect, prezentate mai jos:
A. Concurs tematic dedicat Marii Uniri, intitulat Lecţia de istorie, structurat pe două secţiuni: învăţământ gimnazial cu tema: Personalităţi laice ale Marii Uniri şi învăţământ liceal: Clerici ortodocşi implicaţi în Unirea cea Mare.
Elevii vor alcătui pe o coală A4 un scurt eseu în care să evoce o personalitate implicată în înfăptuirea Marii Uniri. Fiecare copil va participa la categoria sa de vârstă şi va alcătui lucrarea în manuscris, având posibilitatea de a o împodobi după propria imaginaţie.
Se vor acorda premiile I, II şi III şi trei menţiuni la fiecare secţiune şi diplome tuturor participanţilor. Fondul de premii este de 1350 lei.
Aşteptăm lucrările copiilor până pe data de 1 octombrie 2018. Pe verso, vă rugăm să scrieţi numele şi prenumele copilului, categoria de vârstă (gimnaziu/liceu), parohia/şcoala de provenienţă şi preotul/profesorul îndrumător.
B. Excursie de studiu în perioada 20-21 octombrie 2018, cu un grup mixt format din elevii seminarişti cu rezultate bune la învăţătură şi din copiii din grupurile de cateheză parohiale, elevi în clasele a VII-a şi a VIII-a, potenţiali candidaţi la admiterea la Seminar.
Costurile cu transportul, cazarea şi masa vor fi suportate de proiect. Traseul excursiei va fi Slobozia – Bucureşti – Piteşti – Măn. Frăsinei - Măn. Cozia – Sibiu – Alba Iulia – Măn. Râmeţ.
Copiii care doresc să se înscrie la excursie au nevoie de acordul părinţilor şi de recomandarea preotului paroh.
C. Simpozion naţional dedicat Marii Uniri, intitulat „Credinţă şi unitate naţională”. Data şi locul desfăşurării: 12 noiembrie 2018, Sala „Damaschin Episcopul” a Centrului Social al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
PC preoţi şi profesorii de religie sunt invitaţi să participe cu lucrări la una din cele două sesiuni: 1. Unitatea credinţei, în care se vor trata teme telogice şi 2. Unitatea neamului, în care se vor trata teme istorice legate de evenimentul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.
Participanţii vor redacta o lucrare de aproximativ 5 – 10 pagini, scris font Times New Roman, nr 12, distanta între rânduri 1,5, şi o vor trimite pe adresa Seminarului Teologic Slobozia în perioada1 – 10 octombrie 2018.
Lucrările vor fi evaluate de o comisie de specialitate, care va stabili ce studii pot face parte din volumul omagial şi cine va participa la sesiunea finală din data de 12 noiembrie 2018.
Lucrările trimise vor fi cuprinse în volumul omagial cu titlul „Credinţă şi unitate naţională.
Pentru detalii suplimentare urmăriţi site-ul Seminarului Teologic Slobozia sau luaţi legătura cu PC Pr. Marin Sebastian, directorul Seminarului Teologic – tel: 0761097664.
24-04-2019 02:01