Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu" Slobozia
30-05-2016 03:03:48
Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu" Slobozia
20-05-2019 04:48