Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Facultatea de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul", Universitatea București
30-05-2016 03:34:54
Facultatea de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul", Universitatea București
17-02-2018 09:41