Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
30-05-2016 03:37:22
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
20-05-2019 04:49