Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Organizare
10-12-2015 01:03:43

 Având  în  vedere:

-  prevederile  art.19  din  O.M.E.C.T.S.  nr. 6564 / 2011, privind  aprobarea  procedurii   de  atribuire  a  denumirilor  unităților  de  învățământ  din  sistemul  de  învățământ  preuniversitar,  art.13, anexa 1 la procedură,  lit. A, C, D;

-  art. I, alin. 9,  din  O.M.E.C.T.S.  nr. 3283 / 2012 pentru  modificarea  și  completarea  O.M.E.C.T.S.  nr. 6564 / 2011;

- Hotărârea  Consiliului  Local  Slobozia  nr. 62 / 26.04.2012 privind  atribuirea  noii  denumiri  pentru  Seminarul  Teologic  Slobozia;

- Hotărârea Consiliului de  administrație  din  data  de  20 martie 2012,

Începând  cu anul  școlar  2012 – 2013, Seminarul din Slobozia  funcționează  cu forma  de  învăţământ  de  zi, filiera  vocaţională, profilul  teologic, specializarea  teologie  ortodoxă şi cu  următoarele  structuri:

-                     Școala  cu  clasele  I – VIII ”Gheorghe  Lazăr”  Slobozia

-                     Grădinița  cu program  normal  ”Pinocchio”  Slobozia

 

Unitatea de învățământ pentru nivelul secundar superior sau liceal

 

SEMINARUL  TEOLOGIC  ORTODOX

 

 

Numele (nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr…

 

”SF. IOAN  GURĂ  DE  AUR” 

 

Localitatea

 

SLOBOZIA

 

Nivelul  școlarizat

 

LICEU   VOCAŢIONAL

 

Adresa

Tel./fax

e-mail

 

Str. Al. Odobescu,  nr. 2

 0243231796 seminaru_teologic_slobozia@yahoo.com

 

Structuri  arondate:

 

Unitatea de învățământ cu  personalitate  juridică

 

SEMINARUL  TEOLOGIC  ORTODOX

”SF. IOAN  GURĂ  DE  AUR” 

 

 

Denumire  AR

 

Grădinița cu  program  normal ”PINOCCHIO” 

 

Denumirea  nivelului  școlarizat

 

PREPRIMAR

 

Adresa

Tel./fax

e-mail

 

Str. Aleea  Nordului,   nr. 3

 0243211513

-

 

 

Unitatea de învățământ cu  personalitate  juridică

 

SEMINARUL  TEOLOGIC  ORTODOX

”SF. IOAN  GURĂ  DE  AUR” 

 

 

Denumire  AR

 

Şcoala  Gimnazială „GH. LAZĂR” 

 

Denumirea  nivelului  școlarizat

 

PRIMAR, GIMNAZIAL

 

Adresa

Tel./fax

e-mail

 

Str. Aleea  Şcolii,   nr. 4

 0243214301

-

 

24-04-2019 02:00