Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ioan Gură de Aur" - admitere 2019
02-03-2017 10:28:32

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR


SLOBOZIA, STR. AL.ODOBESCU, NR.2, COD 920025,TELEFON/FAX 0243/231796

EMAIL seminaru_teologic_slobozia@yahoo.com

Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia a luat fiinţă prin Ordinul Ministrului învăţământului nr. 4413/7 iulie 1995.

CINE SUNTEM?

Suntem Şcoală prin excelenţă: primele forme instituţionale de învăţământ au fost cele ale Bisericii. Cu noi înveţi nu doar pentru a-ţi câştiga cele necesare vieţii, ci şi cum să ai o viaţă mai frumoasă şi fericită. Avem peste 20 ani de experienţă, 90% dintre elevii noştri au urmat cariera aleasă, fiind singurul liceu din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi ai cărui elevi au perspective reale de a profesa în domeniu. Seminarul are ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, model pentru aspiranţii la misiunea preoţească din Bărăgan şi din împrejurimi. Prin educaţia moral – religioasă pe care o oferă copiilor, liceul nostru urmăreşte să devină iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, continuator al tradiţiilor locale şi totodată un mărturisitor şi propovăduitor al Evangheliei lui Hristos.

UNDE NE GĂSIŢI?


SLOBOZIA, STR. AL.ODOBESCU, NR.2, COD 920025,TELEFON/FAX0243/231796

WEB: www.seminarulteologicslobozia.ro

EMAIL: seminaru_teologic_slobozia@yahoo.com

În anul şcolar 2018 - 2019, colectivul de cadre didactice este format din:
- PC Pr. Marin Sebastian, director, profesor dogmatica;
- PC Pr. Mititelu Laurenţiu, profesor spiritualitate si liturgica;
- PC Pr. Pătraşcu Constantin, profesor IBOR; IBU; omiletica, drept;
- PC Pr. Stanciu Cătălin, profesor muzica;
- PC Pr. Vasile Daniel Alexandru, profesor muzica psaltica;
- Pcuv. Protos. Budea Maxim, profesor discipline biblice. 

„ŞCOALĂ PENTRU TINE” – Burse şi masă gratuită la cantina proprie

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor acordă lunar burse la 4 elevi din fiecare clasă, în valoare de 200 lei/elev şi subvenţionează contravaloarea mesei servite la cantină de elevii din internat care au medii peste 8,00( 65% din elevi beneficiază de această formă de susţinere).

SCOPUL PRINCIPAL

Pregătirea elevilor pentru a deveni teologi şi buni creştini ai Bisericii Ortodoxe Române. ÎN SLUJBA LUI DUMNEZEU ŞI SUB OCROTIREA LUI

Competenţele profesionale certificate în calificarea profesională sunt:
1. Cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă.
2. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa practică.
3. Fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă.
4. Oficierea corectă a cultului divin.
5. Exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă.
6. Capacitatea de a învăţa şi predica cuvântul lui Dumnezeu.
7. Organizarea de activităţi filantropice.

CONDIȚII PENTRU STUDIU, CAZARE ȘI MASĂ

Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Slobozia oferă elevilor condiții de studiu într-un corp de clădire recent renovat și îmbunătățit, P+1, care cuprinde:
- 4 săli de clasă
- laborator de informatică
- paraclis
- bibliotecă
- sală de pregătire pentru cor
- cabinet medical
- cancelarie
- secretariat
- contabilitate
- biroul directorului

Într-un corp de clădire distinct se află bucătăria şi cantina, cu o capacitate de 90 locuri şi care beneficiază de toate condiţiile conforme normelor de funcţionare. Aici elevii servesc cele 3 mese zilnice, în cadrul cărora primesc hrana potrivită unei armonioase dezvoltări fizice.

Elevii interni sunt cazaţi la internatul din incinta Liceului „Mihai Eminescu” Slobozia, etajul II, renovat şi dotat cu mobilier nou în anul 2014. În fiecare cameră sunt cazaţi între 3 şi 6 elevi, aceştia având la dispoziţie o sală pentru studiu şi vizionare TV precum şi o sală de gimnastică.

ADMITERE

LA SEMINARIILE TEOLOGICE ORTODOXE SE ORGANIZEAZĂ PROBE DE APTITUDINI, CARE CONSTAU ÎN PROBE ORALE ŞI PROBE SCRISE.

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE:


8 – 9 mai 2019Se vor transmite anexele fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini
13 – 14 mai 2019Înscrierile pentru probele de aptitudini
15 – 17 mai 2019Desfășurarea probelor de aptitudini (vizita medicală, proba orală și proba scrisă)
20 mai 2019Se vor afișa rezultatele probelor de aptitudini

VIZITA MEDICALĂ

– probă obligatorie şi eliminatorie, apreciată cu calificativul admis/respins.

PROBE ORALE:

a) verificarea dicţiei prin:
- rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:
- intonarea uneia din următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Binecuvantat ești Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;
- intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române, Limba noastră - Al. Cristea, Ţara mea -D.G. Chiriac, Imnul eroilor - I. Brătianu, Pui de lei - I. Brătianu);
- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei DO major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;
- verificarea simţului ritmic.
Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.
Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

PROBA SCRISĂ:

Lucrarea scrisă la Religie, cu durata de două ore, va consta în una din temele: 
1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
2. Crearea lumii
3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
4. Rugăciunea în viaţa creştinului
5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
6. Legea cea nouă – Fericirile
7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
8. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
9. Biserica, lăcaş de închinare
10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov

ACTE NECESARE PENTRU
ÎNSCRIERE 2019 – 2020
28 LOCURI DISPONIBILE


1. Anexa la fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
2. Foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă mediile generale si media la purtare în clasele V-VIII;
3. Certificat de botez (ortodox) - copie legalizată;
4. Carte de identitate şi certificat naştere (copie);
5. Fişa medicală (original) cu mențiunea este/nu este în evidența noastră cu epilepsie, hemofilie, boli psihice sau neurologice ;
6. Recomandarea Consiliului parohial;
7. Binecuvântarea Chiriarhului locului;

24-04-2019 01:59