Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” Slobozia
21-11-2015 11:16:24
Scoala Gimnazială "Gheorghe Lazăr" Slobozia

Ialomita

        Școala gimnazială „Gheorghe Lazăr" Slobozia este situată în partea de nord a orașului, fiind o structură a Seminarului Teologic „ Sf. Ioan Gură de Aur” din Slobozia, având două niveluri de învățământ: primar și gimnazial.
        Instituţia dispune de 10 săli de clasă, cabinet de informatică, cabinet fonic, bibliotecă, o bază sportivă, un centru de documentare şi informare și centrală termică proprie.
        În primăvara anului 1968, Slobozia a devenit reşedinţă de judeţ, numărul locuitorilor a crescut, iar spaţiile oferite de şcolile existente în oraş au devenit insuficiente, problema fiind rezolvată prin înfiinţarea de noi unităţi şcolare. După cum îşi aminteşte primul director al şcolii, dl. prof. Ilie Ticărel între 1969- 1970 a fost construită Şcoala nr. 4, ca şcoală a noului cartier apărut în oraş cu săli mari pentru desfăşurarea procesului instructive – educativ (4 -6 săli) pentru laboratoarele de fizică, chimie, biologie şi atelierele pentru fete şi băieţi, iar 4-5 încăperi mai mici pentru material didactic, atelier foto, materiale pentru curăţenie etc. Pe 1 septembrie 1970, clădirea şcolii a fost dată în folosinţă, fără mobilier. Ca director al şcolii, dl. profesor a trecut la utilarea ei cu cele necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice. Băncile, tablele, scaunele au fost transferate de la Feteşti între 1 - 5 septembrie. Şcoala s-a dezvoltat în acei ani cu sprijinul necontenit al Comitetului de Părinţi, care a ajutat la amenajarea sălilor de clasă, şi a laboratoarelor. Părinţii elevilor, interesaţi de bunul mers al şcolii, i-au fost domnului director întotdeauna alături. Astfel, cei care lucrau la U.J.C.C. Ialomiţa au făcut rost de peste 20 de menghine şi 8 bancuri de lucru pentru atelierul de băieţi, iar pentru atelierul de fete 10 maşini de cusut, până la 1 noiembrie 1970. De-a lungul anilor, cei care au călăuzit destinele şcolii au fost următorii directori : TICĂREL ILIE : 1971-1972 ; TURCU VIORICA : 1972-1974 ; NEAGU EMILIAN : 1974-1984 ; RAPORTARU ŞTEFANIA: 1984-1987 ; STERE NICOLAE (Director Adjunct) : 1984-1987 ; STERE NICOLAE; 1987-2001; IORDACHE CALIOPI: 2001- 2011; PLEȘU MARIANA 2011 – 2012 ( director adjunct), ZAINEA MANUELA 2012-2014 ( director adjunct), IONESCU CARMEN 2014 – Prezent ( director adjunct).
        Calitatea actului educativ, în prezent, a fost completată de acumulări cantitative care au transformat vechea şcoală de cartier într-una modernă, în care se desfăşoară un proces instructiv – educativ de nivel european: mărirea numărului de săli de clasă, parchetarea şi lambrisarea lor, instalaţii de încălzire centrală, înlocuirea tâmplăriei vechi cu termopan, asfaltarea curţii şcolii, repararea gardului împrejmuitor, dotarea cancelariei cu mobilier nou, amenajarea unor minicabinete de specialităţi, dotarea unor clase cu bănci noi, baza sportivă modernă, miniparc rutier, montarea de gresie nouă pe holurile instituţiei și renovarea acoperișului. De asemenea în şcoală procesul didactic este asigurat de cadre calificate, bine pregătite, care înregistrează an de an rezultate deosebite. Din anul 2003 la nivelul Şcolii Nr. 4 s-au desfăşurat cursuri pentru clasele a IX- a şi a X-a – Şcoala de Arte şi Meserii , având ca profiluri: agricultura şi mecanica.
        Începând din anul şcolar 2006 – 2007, Şcoala cu clasele I- X Nr. 4 Slobozia s-a numit Şcoala de Arte şi Meserii „Gheorghe Lazăr”, marele dascăl ce a contribuit la dezvoltarea învăţământului în Ţările Române, fiind desemnat patron spiritual al unităţii de învăţământ.
        Din septembrie 2011, Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” s-a comasat cu Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Slobozia.

20-05-2019 04:47