Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia
Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea;
căci făcând acestea, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă.
I Tim. 1/16
04-05-2018 10:36:36
Săptămâna „Şcoala altfel” a fost pentru elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia, un prilej de lărgire a orizontului educaţional trasat în cadrul orelor de curs prin participarea la vizita de studiu organizată la Bucureşti. Astfel, cu binecuvântarea şi mijlocirea P...
04-05-2018 10:27:20
Dragostea de semeni şi dorinţa de a fi de folos aproapelui, au constituit puctul de plecare al acţiunii „Punţile prieteniei”, pe care elevii Seminarului Teologic Ortodox Slobozia, împreună cu elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Slobozia, au organizat-o la Vila Marian. Copiii de aici s-au bucurat de jo...
02-05-2018 12:32:20
Un grup de elevi seminarişti s-a deplasat înaintea Sfintelor Sărbători Pascale la Şcoala Gimnazială Nr. 2 “Sfântul Apostol Andrei” Slobozia pentru a cânta împreună cu elevii de gimnaziu Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos. Acţiunea a fost moderată de PC Pr. Profesor Ion Marian, profesor de rel...
02-05-2018 12:25:42
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia, îndrumaţi de doamna profesor Ionescu Carmen, au marcat în mod deosebit evenimentul Marii Uniri. În urma unor sesiuni de informare, s-au format echipe şi s-a desfăşurat concursul de cunoştinţe religioase, intitulat „România 1...
12-04-2018 02:48:07
Elevii seminarişti şi credincioşii dornici de cuvânt de folos s-au bucurat în perioada de pregătire pentru marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos de prezenţa în mijlocul lor a domnului doctor în teologie, Stelian Gomboş.Tema abordată a fost inspirată din cuvintele duhovniceşti a...
20-05-2019 04:49