ADMITERE

 

LA  SEMINARIILE  TEOLOGICE  ORTODOXE  SE  ORGANIZEAZĂ  PROBE  DE APTITUDINI, CARE  CONSTAU  ÎN  PROBE  ORALE  ŞI  PROBE  SCRISE.

 

CALENDARUL CONCURSULUI   DE   ADMITERE:

 

11-12 mai 2020 

 Înscrierea pentru probele de aptitudini

13-15 mai 2020

 Desfăşurarea probelor de aptitudini

 

 

18  mai 2020

 

 

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 
 Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini

2 iulie 2020

Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor admişi

 

VIZITA  MEDICALĂ 

– probă  obligatorie şi eliminatorie, apreciată cu calificativul admis/respins.

 

PROBE ORALE:

 

a)  verificarea dicţiei prin:

-  rostirea uneia din rugăciunile : Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.

-   

b)  verificarea aptitudinilor muzicale prin:

-    intonarea uneia din următoarele cântări bisericeşti : Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul  Învierii, Tatăl  nostru, Troparul  Rusaliilor, Fie numele  Domnului  binecuvântat, Binecuvantat esti Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;

- intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române, Limba noastră - Al. Cristea, Ţara mea -D.G. Chiriac, Imnul eroilor - I. Brătianu, Pui de lei - I. Brătianu);

-  verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei DO major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;

- verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

 

 

PROBA SCRISĂ:

Lucrarea scrisă, cu durata de două ore, la Religie :

1. Dumnezeu  se  descoperă oamenilor.  Sfânta  Scriptură  şi  Sfânta Tradiţie

2. Crearea  lumii

3. Hristos,  Lumina  lumii: Vindecarea  orbului  din  naştere

4. Rugăciunea  în  viaţa  creştinului

5. Sfânta  Liturghie – întâlnirea  cu  Hristos

6. Legea  cea  nouă – Fericirile

7. Crezul – sinteza  învăţăturii  de  credinţă

8. Pilda  semănătorului – primire  şi  împlinire  a  cuvântului  lui  Dumnezeu

9. Biserica,  lăcaş   de  închinare

10. Răbdare  şi  încredere  în  Dumnezeu – Dreptul  Iov

 

 

ACTE NECESARE PENTRU

ÎNSCRIERE 2020 – 2021

 

28 LOCURI DISPONIBILE

 

1.  Anexa  la  fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ  gimnazial;

2.  Foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă media  la  purtare  în  clasele  V-VIII;

3.  Certificat  de  botez (ortodox) - copie  legalizată;

4.  Carte  de  identitate  şi  certificat  naştere (copie);

5.  Fişa  medicală (original);

6.  Recomandarea  Consiliului  parohial;

7.  Binecuvântarea  Chiriarhului  locului;
Admitere - Informatii
28-01-2020 13:39