Sesiune de comunicări științifice în cinstea Sfinților Trei Ierarhi

În ajunul prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii școlilor teologice, la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur s-a organizat o sesiune de comunicări științifice cu scopul de a valorifica tezaurul de învățături transmis posterității de cei trei mari dascăli ai lumi.

În cadrul întâlnirii, s-au dezbătut următoarele teme:

·        Originea liturgică a slujbei Sfinților Trei Ierarhi – elev Mihalache Doru Georgian, clasa aXI-a, coordonator PC Pr. Prof. Mititelu Laurențiu;

·        Folosul practic desprins din Omilia către Tineri a Sfântului Vasile cel Mare – elev Oancea Marian Sebastian, clasa a IX-a, coordonator PC Pr. Prof. Marin Sebastian;

·        Filantropia în Cuvântul al XIV-lea al Sfântului Grigorie Teologul Pentru iubirea de săraci – elev Manolache Ionuț Pavel, clasa a X-a, coordonator PCuv. Protos Prof. Budea Maxim;

·        Elemente de pedagogie creștină în scrierea Despre creșterea copiilor a Sfântului Ioan Gură de Aur – elev Andrei Vlad Cornel, clasa a XI-a, coordonator PC Pr.Prof. Pătrașcu Constantin. 

Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...