Graficul admiterii în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur Slobozia – sesiunea iunie 2020 –

Graficul admiterii în clasa a IX-a la

Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur Slobozia

sesiunea iunie 2020


   Cu frăţească dragoste, vă transmitem noul calendar al examenului de admitere în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur Slobozia, precum și informațiile prevăzute în Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Nr. 4317 din 25 mai 2020, privind admiterea în învățământul liceal vocațional:


   2-5 iunie 2020 - orele 8,00 – 16,00 - Înscrierea candidaţilor

   9 iunie 2020 - ora 9,00 - Probele orale

   10 iunie 2020 – calcularea mediei la cunoștințele religioase

   12 iunie 2020 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini 


·     Interviul/proba orală, care constă în:

   a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

    b) motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic;

   c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

·     Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.

·     Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

   1.   Anexa la fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

   2.   Foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă media la purtare în clasele V-VIII și mediile anuale la Religie în clasele V-VIII;

   3.   Carte de identitate şi certificat naştere (copie);

   4.   Fişa medicală în original, cu mențiunea este/nu este în evidența noastră cu epilepsie, hemofilie, boli psihice sau neurologice;

   5.   Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

   6.   Certificat de botez (ortodox) - copie;

   7.   Recomandarea Consiliului parohial sau a preotului;

   8.   Binecuvântarea Chiriarhului locului (se obţine de la Centrul Eparhial).


Director

Pr. Prof. Sebastian Marin


Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...