ADMITERE – An școlar 2021-2022

CALENDARUL ADMITERII:

- 19-20 mai  2021 - Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini;

- 24-25 mai 2021 - Înscrierea pentru probele de aptitudini;

- 26-28 mai 2021 – Desfășurarea probelor de aptitudini;

- 31 mai 2021 – Comunicarea rezultatelor finale.

 

ACTE NECESARE:

·      Cerere de înscriere;

·      anexa la fișa de înscriere;

·      certificat de naştere – copie;

·       fişa medicală în original - cu mențiunea - este / NU este în evidența noastră cu: epilepsie, hemofilie, boli psihice sau neurologice;

·      declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

·      adeverință/certificat de botez - copie;

·      recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;

·      binecuvântarea chiriarhului locului.

 

DESFĂȘURAREA ADMITERII:

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media minim 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.


Interviul/colocviul/proba orală constă în:
a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.


Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).


Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Metodologiei de admitere); MFA = media finală de admitere. 

 

VOM REVENI CU DETALII REFERITOARE LA TEMATICA LUCRĂRII SCRISE

 

Sugestii pentru proba de muzică (Videoclip)

Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...