INFORMAȚII ADMITERE An școlar 2022-2023

INFORMAȚII  ADMITERE

An școlar 2022-2023

    CALENDARUL ADMITERII: 16 -17 mai 2022 - Înscrierea candidaţilor 18 – 20 mai 2022 – Desfășurarea probelor 23 mai 2022 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini     ACTE NECESARE:       DESFĂȘURAREA ADMITERII: La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au minim media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe: a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. Interviul/colocviul/proba orală constă în:
  1. a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic; c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie, din următoarele teme:
  1. Decalogul: importanța lui în viața omului;
  2. Rugăciunea, bază și lumină a vieții creștine;
  3. Rugăciunea „Tatăl nostru”;
  4. Sfintele Taine în viața creștinilor;
  5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului;
  6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii;
  7. Sfânta Treime și Sfânta Liturghie și în viața Bisericii.
Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte). Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Metodologiei de admitere); MFA = media finală de admitere.   
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...